Autorke koje su pisale za zbornik su mlade književne kritičarke iz zemalja jugoslovenske regije. Zajednica koju čine funkcioniše po solidarnim feminističkim i ljevičarskim principima.   Aleksandra Aksentijević Diplomirala je na Grupi za srpsku književnost i jezik sa komparatistikom Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Trenutno je studentkinja master studija roda na Fakultetu političkih nauka. Njena interesovanja…

U okviru regionalnih kritičarskih susreta održana je radionica na temu „Rat iz ugla djevojčice i djevojke“ na kojoj se razgovaralo o dečjoj i ženskoj perspektivi na rat u romanu Krokodil peva Vesne Aleksić, pripovetkama Vanka Partizanka Franceta Bevka i Nada i Zagorka Jovana Popovića i eseju Mi smo dečki Dubravke Ugrešić. Radionicu su vodile Jelena Lalatović, Irena Jovanović, Dara Šljukić i…