Autorke

Autorke koje su pisale za zbornik su mlade književne kritičarke iz zemalja jugoslovenske regije. Zajednica koju čine funkcioniše po solidarnim feminističkim i ljevičarskim principima.

 
Diplomirala je na Grupi za srpsku književnost i jezik sa komparatistikom Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Trenutno je studentkinja master studija roda na Fakultetu političkih nauka. Njena interesovanja obuhvataju regionalnu književnost i ginokritiku, kao i feminističku teoriju. Omiljena knjiga iz detinjstva joj je Orlovi rano lete. Trudi se da deluje i preživljava u Beogradu.
Rođena sam 1993. godine u Prijepolju, gde sam završila osnovnu i srednju školu, a od 2012. učim, čitam i pišem u Beogradu. Pisala sam tekstove za „Peščanik“ i „Genero“, a na portalu Bookvica.net, na kom sam jedna od urednica, objavljujem književnu kritiku. Volim da se bavim feminističkom
književnom teorijom i kritikom, savremenom književnošću, popularnom kulturom i učenjem nemačkog jezika. Od učešća na Radionici kreativnog čitanja i kritičkog pisanja, koju je 2016. godine vodila Nađa u Domu kulture Studentski grad, i zahvaljujući podršci koju dobijam i pružam u grupi Pobunjenih čitateljki, iznova sam naučila, između ostalog, da uživam u čitanju, tumačenju i pisanju.
 
Rođena sam 1992. godine u Užicu, u kom sam završila osnovnu i srednju školu. Imala sam sreću da organizatorke užičkog regionalnog književnog festivala „Na pola puta“ budu i moje profesorke književnosti. Zahvaljujući njima je školska lektira, bar pet dana u godini, mogla biti sve ono što neće biti predmet razgovora na studijama srpske književnosti koje su usledile na Filološkom fakultetu u Beogradu. Svoje dalje alternativno obrazovanje sam nastavi la na serijama seminara „Humanistika u tranziciji“, u organizaciji Grupe 484, jednogodišnjem kursu ženskih studija Centra za ženske studije u Beogradu i „Studijama socijalizma“ koje organizuje Centar za politike emancipacije u Beogradu. Najvažnije, na Radionici kreativnog čitanja i kritičkog pisanja, koju vodi Nađa Bobičić, oformljena je grupa mladih književnih kritičarki sa kojima se danas družim, sarađujem i učim.
Jelena Lalatović (Beograd, 1994) je književna kritičarka i feministkinja. Završila je osnovne i master studije opšte književnosti na Filološkom fakultetu, planira da napiše doktorsku disertaciju na temu rodnog isksutva „disidentstva“ 1968. u Jugoslaviji. Članica je revolucionarne socijalističke organizacije Marks21 i Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Objavila je brojne tekstove na temu položaja žena, radničkih prava i nacionalnog pitanja na Balkanu. Želi da se dugoročno posveti izgradnji radničke partije i ženskom oslobođenju. Ponosna članica redakcije portala za pobunjena čitanja Bookvica.net.
Julia Ovsec
V letu 2016 sem na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani zaključila prvostopnjo študija primerjalne književnosti in literarne teorije z diplomskim delom z naslovom Razpad Jugoslavije: perspektive pripovedovalcev. Z literaturo, ki se tematsko navezuje na zgodovino in razpad Jugoslavije se ukvarjam tudi na magistrskem študiju, zato sem se vabila za sodelovanje pri pisanju zbornika še posebej razveselila. Veseli me, da se je oblikovala skupina raziskovalk, ki smo prevpraševale otroško perspektivo in pozicijo, ter pomembnost otroške in mladinske književnosti. Med leti 2015–2017 sem bila vodja projekta „Prvastran“ – mednarodne študentske konference primerjalne književnosti v Ljubljani, ki je povezala mnoge mlade raziskovalce in raziskovalke. Želim si, da bi se takšna sodelovanja nadaljevala in odpirala prostor novim idejam.
Maja Abadžija
Maja Abadžija (1990) je književna i filmska kritičarka i novinarka iz Breze kod Sarajeva, zaposlena u kulturnoj redakciji dnevnog lista „Oslobođenje“. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, na Odsjeku za književnosti naroda BiH i bosanski/hrvatski/srpski jezik, te ruski jezik i književnost.
Učestvovala u radu redakcije časopisa „(sic!)“, gdje je objavljivala književnu kritiku i esejistiku, potom i u zbornicima Alternativna književna tumačenja, te Feministička i queer čitanja popularne kulture. Uređuje priručnik za nastavu književnosti Riječ i smisao. Prethodno radila u NVO Centar za politike i upravljanje, gdje je kao istraživačica objavila izvještaj/policy paper o inicijalnim kompetencijama nastavnika i nastavnica na Univerzitetu u Sarajevu. Istražuje fantastičku književnost, naročito naučnu fantastiku i distopiju, interesuje se za postjugoslovensku žensku književnost, ali i žensko književno naslijeđe, te književnost u nastavi, kontinuirano izoštrava feministički ugao čitanja (i gledanja).
Мања Величковска
Мања Величковска (Скопје, 1995), студентка на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на Катедрата за општа и компаративна книжевност, четврта година. Моите уметнички интереси вклучуваат учества на проекти (и фестивали) во областа на културата, граѓанскиот активизам, книжевната критика и теоријата на уметноста. Моите творечките интереси се однесуваат на естетиката на просторот, домот, идентитетот, миграцијата и родот. Сум учествувала на (или организирала) повеќе од десетина работилници од полето на книжевноста, како и на неколку конференции и симпозиуми во земјата и во странство. Имам објавено неколку текстови – рецензии за дела од областа на филмот, театарот и книжевноста и неколку критички есеи за актуелни прозни и поетски текстови. Во изминатите две години на волонтерска основа бев и сѐ уште сум дел од тимот на издавачката куќа Готен и од 2017 година сум и дел од тимот на издавачката куќа Темплум.
 
Marija Stanojević
Marija Stanojević (Smederevo, 1992) diplomirala je na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Piše pesme, priče i kritičke tekstove. Objavila je kratke priče u zborniku Zavoda za udžbenike Eros na Filološkom, kao i zbornicima Alme Fosilni zapis, Najkraće priče 2015, Susreti sredom i Najkraće priče 2016. U zborniku radova sa međunarodne studentske konferencije „Literatura u prostoru“ u Ljubljani.

Марта Стефановска (22.08.1995, Куманово, Македонија), студентка на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на катедрата за Општа и компаративна книжевност, четврта година. Моите интереси се насочени кон литературата. Уживам читајќи постмодернистички дела и романи од епохата на реализмот. Моите творечки активности воглавно се пишување на семинарски трудови за предметите на факултет, а во слободно време пишувам поезија, раскази и ги истражувам интермедијалните релации на книжевноста со другите уметности.

Rođena je 1991. godine u Beogradu, gde je završila osnovnu i srednju školu i potom aplicirala na FDU (za dramaturgiju i glumu), FPN (novinarstvo), FPU (scenografiju) kako bi se ipak opredelila za grafički dizajn. Nakon godinu dana pošto je (najzad) shvatila da je ipak najviše zanima književnost odlučuje da promeni studije, te upisuje Filološki fakultet, smer za srpsku književnost i jezik sa komparatistikom. Diplomirala je 2017. na predmetu Dečja književnost, a potom na istom fakultetu upisala i master studije. Svirajući gitaru po ulicama i bezuspešno učeći klince zen filozofiji preživljava u Beogradu (dok ne nađe vezu). Nešto piskara za sebe, ali ne sme da šalje na konkurse. Upoznaje se sa savremenom književnom scenom i piše kritike. Ponosna je što je od 2017. godine članica Pobunjenih kritičarki.
Književna kritičarka i socijalistička feministkinja. Osnovne i master studije završila je na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Potom je završila master studije kulture i roda na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, na kome trenutno radi doktorsku disertaciju. Od 2012. godine redovno objavljuje književnu kritiku na više književnih portala i medija u regiji (Booksa.hr, Politikin kulturni dodatak, Treći program Radio Beograda, časopisi Polja, Quorum, i dr.)Sudjelovala je u edukaciji ‘Criticize This!’ i dobila nagradu za najbolju regionalnu mladu književnu kritičarku 2013. godine. Od 2014. sa grupom  „Pobunjene čitateljke“ uređuje portal za književnu kritiku Bookvica.net , u okviru kojeg je 2018. uredila zbornik Rat iz dečje perspektive. U Domu kulture Studentski grad od 2016/17. vodi Radionicu kreativnog čitanja i kritičkog pisanja.
Natalija Iva Stepanović
Rođena sam 1995. godine u Beogradu. Osnovnu školu i opću gimnaziju sam završila u Splitu. Prvostupničku diplomu komparativne književnosti stekla sam 2017, a za uspjeh na studiju nagrađena sam Dekanovom nagradom. Članica sam uredništva časopisa za književnu i kulturalnu teoriju K. Kao izlagačica sudjelovala sam na nekoliko regionalnih studentskih konferencija. Tekstovi su mi objavljeni na portalu za feminizam i popularnu kulturu Muf. Zanimaju me suvremena ženska proza i queer teorija kojima se povremeno uspješno bavim. Živim, studiram i kolutam očima na svakodnevne seksizma u Zagrebu.
Nevena Šaulić
Nevena Šaulić, apsolventkinja na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, završila je Ženske studije u školskoj godini 2015-2016 sa temom „Koncept anđela domaćeg ognjišta“. Godine 2016. završila je jednosemestralni program istraživačkog novinarstva i od te iste školske godine krenula je na radionicu kreativnog čitanja i kritičkog pisanja kod Nađe Bobičić. Ostvarila je saradnju sa nekoliko portala na kojima objavljuje tekstove (Vice, Portal mladi, bookvica.net, ). Trenutno se aktivno bavi svojim autorskim radom.
Slavka Vlalukin je apsolventkinja na Grupi za srpsku književnost i jezik sa komparatistikom Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Zahvljajujući bavljenju delom Virdžinije Vulf u završnoj godini gimnazije, uplovila je u nemirne vode feminizma i njima nastavila da jedri sve do danas. Ogorčena mizernim brojem autorki koje se proučavaju tokom školovanja, Slavka se okrenula alternativnim načinima obrazovanja, među kojima se posebno ističe jednogodišnji kurs Ženskih studija Centra za ženske studije u Beogradu. Nekoliko meseci nakon završenog kursa, saznala je za Radionicu kreativnog čitanja i kritičkog pisanja i tako postala jedna od Pobunjenih čitateljki.
Zorana Simić
Zorana Simić (8. jun 1992, Brus) je doktorantkinja na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu, na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti, diplomirala je 2015, a masterirala 2016. godine. Članica je i jedan od osnivača udruženja studenata opšte književnosti i teorije književnosti Klub 128, u okviru kojeg je organizovala dve regionalne studentske konferencije: „Savremena komparatistika u regionu: (re)kontekstualizacija“ (april 2014) i „Književnost i umetnost u Jugoslaviji: (dis)kontinuiteti“ (april 2016). Trenutno je angažovana na projektu Uloga srpske periodike u formiranju književnih, kulturnih i nacionalnih obrazaca (178024) Instituta za književnost i umetnost. Živi u Beogradu.