Autorke koje su pisale za zbornik su mlade književne kritičarke iz zemalja jugoslovenske regije. Zajednica koju čine funkcioniše po solidarnim feminističkim i ljevičarskim principima.   Aleksandra Aksentijević Diplomirala je na Grupi za srpsku književnost i jezik sa komparatistikom Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Trenutno je studentkinja master studija roda na Fakultetu političkih nauka. Njena interesovanja…